Menu

Tidy Class Trophy

Mrs Hillier's Class

Best Class Attendance

Miss Thornhill’s Class

Term Dates

Term Dates 2017/2018

 

Term 1

Tuesday 5th September 2017
  To   
  Friday 20th October 2017

Term 2 

Tuesday 31st October 2017
  To   
  Tuesday 19th December 2017
  Bank Holidays – Monday 25th & Tuesday 26th December 2017 & Monday 1st January 2018

Term 3 

Wednesday 3rd January 2018
  To   
  Friday 9th February 2018

Term 4 

Monday  19th February 2018
  To   
  Wednesday 28th March 2018
  Bank Holidays – Good Friday 30th March 2018 & Easter Monday 2nd April 2018 

Term 5 

Monday 16th April 2018
  To   
  Friday  25th May 2018
  Bank Holidays – Monday 7th May & Monday 28th May 2018

Term 6 

Monday  4th June 2018
  To   
  Friday 20th July 2018
Top